DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI


PROFESSOR-O`QITUVCHILAR UCHUN TEST SINOVLARI GRAFIGI

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 29 dekabrdagi “Respublika oliy ta'lim muassasalari reytingini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 371-sonli qarori ijrosi yuzasidan Davlat test markazi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligining 2017 yil 24 martdagi 9-қ/қ va 16қ/қ-sonli qo’shma qaroriga muvofiq oliy ta'lim muassasalarining professor-o‘qituvchilarini xorijiy tillar va axborot - kommunikatsiya texnologiyalari bo’yicha test sinovlaridan o’tkazish joriy yil 10 apreldan boshlanishi belgilandi.

 

 

Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг “Хорижий тиллар” ва “Ахборот-коммуникация технологиялари”
бўйича билим даражасини аниқлашга оид тест синовларини ўтказиш графиги
                                                                                                                                                                  
                                             
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  ВИЛОЯТЛАР
  1 Қорақалпоғистон Республикаси 1354 1 (5) 46                                     ҚҚДУ
1 346 Қорақалпоқ давлат университети 608 20 5 5 5 5                            
2 349 Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали 141 5         5                          
3 386 Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали 98 3           3                        
4 391 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Нукус филиали 51 2           2                        
5 393 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Нукус филиали 18 1           1                        
6 352 Нукус давлат педагогика институти 438 15             5 5 5                  
  2 Хоразм вилояти 784 27                                     УрДУ
7 338 Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали 168 6                   5 1              
8 390 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Урганч филиали 57 2                     2              
9 341 Урганч давлат университети 559 19                     2 5 5 5 2      
  3 Сурхондарё вилояти 554 3 (4) 19                                     ТерДУ
10 340 Термиз давлат университети 554 19 4 4 4 4 3                          
  4 Қашқадарё вилояти 1106 38                                     ҚарДУ
11 345 Қарши давлат университети 554 19             4 4 4 4 3              
12 375 Қарши муҳандислик - иқтисодиёт институти 491 17                     1 4 4 4 4      
13 389 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Қарши филиали 61 2                               2    
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  ВИЛОЯТЛАР
  5 Андижон вилояти 1628 2 (9) 53                                     АндДУ
14 301 Андижон давлат университети 542 18 9 9                                
15 303 Андижон машинасозлик институти 277 9     9                              
16 361 Андижон давлат тиббиёт институти 495 16       9 7                          
17 371 Андижон қишлоқ хўжалиги институти 314 10         2 8                        
  6 Фарғона вилояти 1508 51                                     ФарДУ
18 342 Фарғона давлат университети 495 17             6 6 5                  
19 392 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Фарғона филиали 90 3                 1 2                
20 343 Фарғона политехника институти 427 14                   4 6 4            
21 344 Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали 55 2                       2            
22 356 Қўқон давлат педагогика институти 441 15             3 3 3 3 3               ҚўқДПИ
  7 Наманган вилояти 937 32                                     НамДУ
23 309 Наманган давлат университети 452 15                         9 6        
24 310 Наманган муҳандислик-педагогика институти 291 10                           3 7      
25 311 Наманган муҳандислик-технология институти 194 7                             2 5    
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 22.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  8 Бухоро вилояти 1142 3 (4) 39                                     БухДУ
26 304 Бухоро давлат университети 500 17 4 4 4 4 1                          
27 305 Бухоро мухандислик технология институти 384 13         3 4 4 2                    
28 362 Бухоро давлат тиббиёт институти 205 7               2 4 1                
29 394 Тошкент ирригация ва мелиорация институти БФ 53 2                   2                
  9 Навоий вилояти 715 24                                     НавДКИ
30 319 Навоий давлат кончилик институти 265 9                       4 4 1        
31 353 Навоий давлат педагогика институти 450 15                           3 4 4 4  
  10 Тошкент вилояти 64 4 (8) 2                                     НавДКИ Олмалиқ
32 365 Навоий давлат кончилик институти Олмалиқ факультети 64 2   2                                
  11 Сирдарё вилояти 347 12                                     ГулДУ
33 307 Гулистон давлат университети 347 12 4 4 4                              
  12 Жиззах вилояти 821 28                                     ЖизДПИ
34 308 Жиззах политехника институти 329 11 4 4 3                              
35 351 Жиззах давлат педагогика институти 492 17     1 8 8                          
  13 Самарқанд вилояти 2847 96                                     СамДУ
36 312 Самарқанд давлат университети 794 27             8 8 8 3                
37 313 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 461 16                   5 8 3            
38 347 Самарқанд давлат чет тиллар институти 291 10                       5 5          
39 363 Самарқанд давлат тиббиёт институти 568 19                         3 8 8      
40 372 Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 459 15                               8 7  
41 385 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 176 6                                 1 5
42 388 Тошкент ахборот технологиялар университети СФ 98 3                                   3
    Вилоятлар бўйича жами 13807   467                                      

Тошкент шаҳри

Т/р ОТМ коди ОТМ номи Профессор-ўқитувчилар сони (асосий штат) Ишчи гуруҳ рақами ва ДТМ ходимлари сони Гурухлар сони Тест ўтказиш санаси, сменаси ва аудиториялар сони Тест ўтказиш жойи 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
24.04.2017 25.04.2017 26.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 29.04.2017
ТОШКЕНТ ШАҲРИ
43 328 Тошкент архитектура-қурилиш институти 360 5(5) 12 5 5 2                               ТДИУ
44 318 Солиқ академияси 36 1     1                              
45 378 Ўзбекистон давлат консерваторияси 236 8     2 5 1                          
46 326 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 601 20         4 5 5 5 1                  
47 337 Тошкент кимё-технология институти 379 13                 4 5 4              
48 325 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 32 1                     1              
49 324 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 494 17                       5 5 5 2      
50 331 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 369 12                             3 5 4  
51 366 Тошкент давлат стоматология институти 187 6                                 1 5
52 314 Ўзбекистон миллий университети 814 6(5) 27 5 5 5 5 5 2                         УзМУ
53 315 Тошкент давлат техника университети 797 27           3 5 5 5 5 4              
54 306 Тошкент ислом университети 102 3                     1 2            
55 364 Тошкент тиббиёт академияси 592 20                       3 5 5 5 2    
56 376 Тошкент ирригация ва мелиорация институти 384 7 (5) 13 5 5 3                               ТМИ
57 380 Тошкент ахборот технологиялар университети 509 17       5 5 5 2                      
58 336 Тошкент молия институти 461 15             3 5 5 2                
59 367 Тошкент тиббиёт педиатрия институти 466 16                   3 5 5 3          
60 350 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 163 5                         2 3        
61 327 Тошкент давлат шарқшунослик институти 294 10                           2 5 3    
62 329 Миллий рассомчилик ва дизайн институти 193 7                               2 5  
63 384 Тошкент давлат юридик университети 189 6                                 5 1
            01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017  
64 377 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 195 8 (5) 7 5 2                                 ТАЙЛҚЭИ
65 334 Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 252 9   3 5 1                            
66 383 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 268 9         5 4                        
67 369 Тошкент фармацевтика институти 221 7           1 5 1                    
68 355 Тошкент давлат педагогика университети 537 18               4 5 5 4              
69 302 Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 114 4                     1 3            
70 373 Тошкент давлат аграр университети 541 18                       2 5 5 5 1    
71 382 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти 340 11                               4 5 2
    Тошкент шаҳри бўйича жами: 10126   339                                      

 

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Sentabr 2017
 
DuSeChPaJuShYa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
TASHRIFLAR TAHLILI
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 181
Yakunlangan 150
Qayta ishlash jarayonida 13
Rad etildi 18
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 712
Yakunlangan 712
(15.09.2017 yil holatiga)
SHRIFT O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI


QABUL 2017


STAFF 2017

So'rovnoma
So'rovnoma