DAVLAT TEST MARKAZI

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

DAVLAT TEST MARKAZI


PROFESSOR-O`QITUVCHILAR UCHUN TEST SINOVLARI GRAFIGI

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 29 dekabrdagi “Respublika oliy ta'lim muassasalari reytingini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 371-sonli qarori ijrosi yuzasidan Davlat test markazi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligining 2017 yil 24 martdagi 9-қ/қ va 16қ/қ-sonli qo’shma qaroriga muvofiq oliy ta'lim muassasalarining professor-o‘qituvchilarini xorijiy tillar va axborot - kommunikatsiya texnologiyalari bo’yicha test sinovlaridan o’tkazish joriy yil 10 apreldan boshlanishi belgilandi.

 

 

Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг “Хорижий тиллар” ва “Ахборот-коммуникация технологиялари”
бўйича билим даражасини аниқлашга оид тест синовларини ўтказиш графиги
                                                                                                                                                                  
                                             
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  ВИЛОЯТЛАР
  1 Қорақалпоғистон Республикаси 1354 1 (5) 46                                     ҚҚДУ
1 346 Қорақалпоқ давлат университети 608 20 5 5 5 5                            
2 349 Тошкент педиатрия тиббиёт институтининг Нукус филиали 141 5         5                          
3 386 Тошкент давлат аграр университетининг Нукус филиали 98 3           3                        
4 391 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Нукус филиали 51 2           2                        
5 393 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Нукус филиали 18 1           1                        
6 352 Нукус давлат педагогика институти 438 15             5 5 5                  
  2 Хоразм вилояти 784 27                                     УрДУ
7 338 Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали 168 6                   5 1              
8 390 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Урганч филиали 57 2                     2              
9 341 Урганч давлат университети 559 19                     2 5 5 5 2      
  3 Сурхондарё вилояти 554 3 (4) 19                                     ТерДУ
10 340 Термиз давлат университети 554 19 4 4 4 4 3                          
  4 Қашқадарё вилояти 1106 38                                     ҚарДУ
11 345 Қарши давлат университети 554 19             4 4 4 4 3              
12 375 Қарши муҳандислик - иқтисодиёт институти 491 17                     1 4 4 4 4      
13 389 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Қарши филиали 61 2                               2    
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 15.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  ВИЛОЯТЛАР
  5 Андижон вилояти 1628 2 (9) 53                                     АндДУ
14 301 Андижон давлат университети 542 18 9 9                                
15 303 Андижон машинасозлик институти 277 9     9                              
16 361 Андижон давлат тиббиёт институти 495 16       9 7                          
17 371 Андижон қишлоқ хўжалиги институти 314 10         2 8                        
  6 Фарғона вилояти 1508 51                                     ФарДУ
18 342 Фарғона давлат университети 495 17             6 6 5                  
19 392 Тошкент ахборот технологиялар университетининг Фарғона филиали 90 3                 1 2                
20 343 Фарғона политехника институти 427 14                   4 6 4            
21 344 Тошкент тиббиёт академиясининг Фарғона филиали 55 2                       2            
22 356 Қўқон давлат педагогика институти 441 15             3 3 3 3 3               ҚўқДПИ
  7 Наманган вилояти 937 32                                     НамДУ
23 309 Наманган давлат университети 452 15                         9 6        
24 310 Наманган муҳандислик-педагогика институти 291 10                           3 7      
25 311 Наманган муҳандислик-технология институти 194 7                             2 5    
Т/р ОТМ коди Ҳудуд ва ОТМ номи Профессор-ўқитувчи-лар сони Ишчи гуруҳ рақами (ходимлар сони) Гурух сони 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 22.04.2017 Тест ўтказиш жойи
Аудиториялар сони ва смена рақами
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  8 Бухоро вилояти 1142 3 (4) 39                                     БухДУ
26 304 Бухоро давлат университети 500 17 4 4 4 4 1                          
27 305 Бухоро мухандислик технология институти 384 13         3 4 4 2                    
28 362 Бухоро давлат тиббиёт институти 205 7               2 4 1                
29 394 Тошкент ирригация ва мелиорация институти БФ 53 2                   2                
  9 Навоий вилояти 715 24                                     НавДКИ
30 319 Навоий давлат кончилик институти 265 9                       4 4 1        
31 353 Навоий давлат педагогика институти 450 15                           3 4 4 4  
  10 Тошкент вилояти 64 4 (8) 2                                     НавДКИ Олмалиқ
32 365 Навоий давлат кончилик институти Олмалиқ факультети 64 2   2                                
  11 Сирдарё вилояти 347 12                                     ГулДУ
33 307 Гулистон давлат университети 347 12 4 4 4                              
  12 Жиззах вилояти 821 28                                     ЖизДПИ
34 308 Жиззах политехника институти 329 11 4 4 3                              
35 351 Жиззах давлат педагогика институти 492 17     1 8 8                          
  13 Самарқанд вилояти 2847 96                                     СамДУ
36 312 Самарқанд давлат университети 794 27             8 8 8 3                
37 313 Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 461 16                   5 8 3            
38 347 Самарқанд давлат чет тиллар институти 291 10                       5 5          
39 363 Самарқанд давлат тиббиёт институти 568 19                         3 8 8      
40 372 Самарқанд қишлоқ хўжалик институти 459 15                               8 7  
41 385 Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 176 6                                 1 5
42 388 Тошкент ахборот технологиялар университети СФ 98 3                                   3
    Вилоятлар бўйича жами 13807   467                                      

Тошкент шаҳри

Т/р ОТМ коди ОТМ номи Профессор-ўқитувчилар сони (асосий штат) Ишчи гуруҳ рақами ва ДТМ ходимлари сони Гурухлар сони Тест ўтказиш санаси, сменаси ва аудиториялар сони Тест ўтказиш жойи 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
24.04.2017 25.04.2017 26.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 29.04.2017
ТОШКЕНТ ШАҲРИ
43 328 Тошкент архитектура-қурилиш институти 360 5(5) 12 5 5 2                               ТДИУ
44 318 Солиқ академияси 36 1     1                              
45 378 Ўзбекистон давлат консерваторияси 236 8     2 5 1                          
46 326 Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети 601 20         4 5 5 5 1                  
47 337 Тошкент кимё-технология институти 379 13                 4 5 4              
48 325 Миллий рақс ва хореография олий мактаби 32 1                     1              
49 324 Тошкент давлат иқтисодиёт университети 494 17                       5 5 5 2      
50 331 Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 369 12                             3 5 4  
51 366 Тошкент давлат стоматология институти 187 6                                 1 5
52 314 Ўзбекистон миллий университети 814 6(5) 27 5 5 5 5 5 2                         УзМУ
53 315 Тошкент давлат техника университети 797 27           3 5 5 5 5 4              
54 306 Тошкент ислом университети 102 3                     1 2            
55 364 Тошкент тиббиёт академияси 592 20                       3 5 5 5 2    
56 376 Тошкент ирригация ва мелиорация институти 384 7 (5) 13 5 5 3                               ТМИ
57 380 Тошкент ахборот технологиялар университети 509 17       5 5 5 2                      
58 336 Тошкент молия институти 461 15             3 5 5 2                
59 367 Тошкент тиббиёт педиатрия институти 466 16                   3 5 5 3          
60 350 Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 163 5                         2 3        
61 327 Тошкент давлат шарқшунослик институти 294 10                           2 5 3    
62 329 Миллий рассомчилик ва дизайн институти 193 7                               2 5  
63 384 Тошкент давлат юридик университети 189 6                                 5 1
            01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017  
64 377 Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 195 8 (5) 7 5 2                                 ТАЙЛҚЭИ
65 334 Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 252 9   3 5 1                            
66 383 Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти 268 9         5 4                        
67 369 Тошкент фармацевтика институти 221 7           1 5 1                    
68 355 Тошкент давлат педагогика университети 537 18               4 5 5 4              
69 302 Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 114 4                     1 3            
70 373 Тошкент давлат аграр университети 541 18                       2 5 5 5 1    
71 382 Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти 340 11                               4 5 2
    Тошкент шаҳри бўйича жами: 10126   339                                      

 

Pochta xizmati

Yangiliklar taqvimi
Dekabr 2017
 
DuSeChPaJuShYa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
TASHRIFLAR TAHLILI
Obuna
Siz bizning yangiliklarga a`zo bo`lishingiz mumkin

Obuna bo`lish
Murojaat
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali
Murojaat kelib tushdi 210
Yakunlangan 180
Qayta ishlash jarayonida 2
Rad etildi 28
Ishonch telefoni orqali
Murojaat kelib tushdi 722
Yakunlangan 722
(27.11.2017 yil holatiga)
SHRIFT O'LCHAMI
AXBOROT RESURSLARI
So'rovnoma
So'rovnoma